Villkor

Här beskrivs villkoren för att använda vår offerttjänst. Vi kan när som helst göra ändringar i villkoren på den här sidan.

Genom att använda vår offertjänst så samtycker användaren att festvaningstockholm.com vidareförmedlar lämnade uppgifter till 3:e part. Tjänsten bygger på att användarens uppdrag vidareförmedlas till ett annat företag (“leverantör”) som i sin tur kan lämna offerter, prisförslag eller ta kontakt med användaren för att ställa kompletterande frågor om uppdraget.

Vår offertjänst är gratis att använda.

festvaningstockholm.com har inget ansvar, eller någon del i, den affärsöverenskommelse som görs mellan användaren och leverantör. festvaningstockholm.com kan heller inte hållas till ansvar för konflikter som kan uppstå mellan användare och leverantör – vare sig de är personliga, ekonomiska eller av andra skäl uppkomna.