Categories
tips

7 Tips och råd för att bli ett bra Värdpar för festen!

Begreppet värdpar står oftast för ett par, en man och en kvinna som bjuder in till en fest.

vardparMen ett par kan självklart också bestå av två män eller två kvinnor. Värdars och värdinnors uppgift är att göra tillställningen till en succé, skapa en glad och lättsam stämning.

En värd eller värdinna ska sätta gästernas nöje framför sina egna behov. De ansvarar för festens program, skriver inbjudningar och tar emot svaren från gästerna. Middagen ska sedan planeras så att den blir trivsam och minnesvärd för samtliga gäster.

Ingen gäst får känna sig mindre välkommen (även om så är fallet), alla ska behandlas med samma omtanke. Det får inte finnas minsta misstanke om att en gäst skulle vara mindre välkommen.

När gästerna anländer ska värd eller värdinna ta emot gästerna. I vissa fall, om det är ett stort kalas, kan man be någon annan ta emot gästerna i dörren, det kan vara barnen, en släkting eller en vän.

Gästerna visas var de kan hänga av sig kläderna, var toaletten finns och lotsas så småningom in i lokalerna. Är det en mindre, privat fest i ett hem tar värdparet ofta själva emot gästerna. Finns det en skiss över bordsplaceringen kan den anslås i entrén så att gästerna kan se med vem och var de ska placeras.

En placeringsplan krävs bara om det är en större fest, annars tar värden hand om den detaljen när man närmar sig bordet.

7 Tips & Råd för värdpar (enligt modern etikett)

  • 1. Vid ett jubileum eller personalfest eller liknande är det ofta en toastmaster som håller i trådarna och talar om för gästerna vart de ska ta vägen. Vid den typen av rester kan några av kvällens viktiga gäster redan vid samlingen före maten ha haft chansen att hålla tal för festföremålet. Ett bra sätt att minska antalet avbrott senare under måltiden.
  • 2. Utse gärna bordsvärdar på större fester där det dukats vid småbord. Bordsvärden har den överblick som behövs för att han, och därefter gästerna, ska sätta sig i rätt ögonblick.
  • 3. En värd bör äta lite långsammare än gästen, så denne inte blir ensam kvar med sin mat.
  • 4. Glöm inte att alltid erbjuda alkoholfria alternativ och ha gärna isvatten framme under kvällen så att gästerna kan varva med det. Det är viktig att de som inte önskar alkohol känner sig precis lika delaktiga i festligheterna som alla andra.
  • 5. Värdinnan kan hjälpa den man som har henne till bordet, genom att berätta när det är dags för tacktalet. Det kan vara bra eftersom värdparet kanske vill att gästerna ska hinna ta om av desserten.
  • 6. Ställ fram vitt vin eller champagne på ett bord som gästerna kan ta för sig av. Alternativet är att någon bjuder runt på en bricka. Starksprit kan serveras på ett särskilt bord med tillhörande is och drycker för blandning.
  • 7. Hjälpvärdar är bra att vidtala i förväg. Be barnen, en släkting eller goda vänner att hjälpa till med praktiska saker om gästerna är många. Hjälpvärdar, ibland liktydigt med bordsvärdar, ska skåla med gästerna vid sitt bord eller med dem som sitter i närheten. De ska däremot inte hålla något välkomsttal om de inte är speciellt ombedda att göra detta. Hela poängen med hjälpvärdar är just att hjälpa och stödja värdparet under en större fest och avlasta.

Läs mer om tips vid mingel
Tips om att hålla tal på festen