Categories
tips

Tips för Toastmaster – Så lyckas du med uppdraget & briljerar!

Toast betyder en skål man ofta dricker i sällskap. Det har också kunnat stå för en tävlan i skåldrickande (man drack till beundrad dams ära).

En tredje innebörd är ett kort tal i samband med en välgångsskål. Uppgiften som toastmaster är en syssla som från början endast kunnat utföras av en man. Idag har detta förändrats, det går precis lika fint med en kvinna, som då kallas för “toastmadame”.

Vi kommer dock för enkelhetens skull att framöver skriva toastmaster, och detta begrepp innefattar då både man och kvinna.

Ge toastmastern tid att planera!

Fest, middag, bröllop eller jubileum innebär vanligen tillställningar där många av gästerna inte är bekanta med varandra. Därtill har gästerna olika bakgrunder, kommer med olika förväntningar, olika traditioner, olika egna klädkoder.

Det kan bli ett riktigt superbröllop eller en fest att minnes för en lång tid framöver, men om toastmastern utses i hast, ett par dagar innan tillställningen, ja, då kan det förstås bli rejäla problem att hinna med den nödvändiga planeringen.

Sålunda: Förbered det hela i god tid med en adresslista på dem som värdparet bjudit. Med hjälp av den kan en riktigt ambitiös toastmaster göra ett eget utskick där han uppmanar gästerna att skicka in texter eller sånger. Den traditionella rollen som toastmaster är att fördela talen, ordna med telegramuppläsning, stoppa onödiga skålar, se till att talen inte blir för långa, leda allsång och i allmänhet se till att festen flyter på i en önskvärd och lyckad riktning.

I god tid före festen planerar toastmastern sin roll, gärna i samråd med värdpar och hovmästare, tar reda på hur middagen eller festen ska genomföras och vilka andra tankar och planer som värdparet har.

Toastmasterns viktigaste roll = att fördela uppgifterna till rätt personer!

Före måltidens början har toastmastern gjort en lista över dem som vill hålla tal, berättat för talarna vad som förväntas som lämplig taltid och om de kommer att uppmärksammas när tiden är ute. Toastmaster ansvarar för att talarna presenteras på trevHgt sätt och i en bra ordning vid rätt tillfälle.

De som önskar hålla tal ska beviljas detta av toastmastern, helst några dagar i förväg och absolut senast när man anländer. Det viktiga för en toastmaster eller toastmadame är inte att hålla egna tal utan att fördela ordet till andra.

Toastmastern ska “verka men inte synas”, vilket inte är det enklaste då hon eller han samtidigt har en central roll. Fördela gärna sånguppdragen till en kompetens person, eventuella aktiviteter och telegramuppläsningar utförs exempelvis av dem som inte ska hålla egna tal. En bra toastmaster ser till så att så många som möjligt får en chans att delta i festen; då är uppdraget nästintill fullgjort!

# 9 tips för förberedelser och etikett under festen

  • 1. Fråga alltid värdarna om de vill ha en uppsluppen “modern” fest eller en mer traditionell variant med en striktare och mer konventionell etikett.
  • 2. Tänk på utgifter som kan uppstå när du förbereder dig som toastmaster. Diskutera detta redan i förväg med värdarna så att ni är överens om vad saker och ting får kosta och, inte minst, vem som betalar vad.
  • 3. Placera ut och läs in förteckningen över bordsplaceringen.
  • 4. Skapa en bra talarlista, och informera talarna om vad som gäller för talen: tid, tema och dylikt.
  • 5. Prata med dem som ska hålla tal, ta reda på vad de tänker säga. Lyssna på om olika talare tänker ta upp samma saker, tipsa dem annars så att variationen ökar. Det är bara du som toastmaster som har “överblicken” och på så vis kan snickra samman en bra helhet.
  • 7. Om allsång ska sjungas och ingen utsetts att leda den, ansvarar toastmaster för sången. En god idé är dock att utse en kunnig musikant att hålla i denna biten.
  • 8. Läs gärna telegram under tiden som gästerna äter och ta upp en kortare sång ibland. Det passar bra även under middagen.
  • 9. Toastmaster påannonserar gärna mot slutet av desserten om det efter maten blir dans och eftersom han följer etiketten bjuler han, precis som värden, upp sin bordsdam – en liten “pekpinne” till herrar som inte vet bättre. Toastmadame signalerar på motsvarande sätt att hon gärna dansar med sin bordsherre.

Fler tips?
Inlägg om tips för värdpar på festen
Festvåning stockholm ger tips på att mingla
Dax för party? Hitta rätt festvåning i Stockholm