Categories
tips

Tips för bordsplacering på festen

Vår tradition i Sverige att placera paren skilda åt runt börden är fortfarande det som gäller.

bordssallskapSyftet med denna vana är att paret efter det att festen slutat, ska kunna berätta intressanta saker för varandra. Börja alltid med att planera placeringen i god tid, kommer många gäster så skriv namnlappar och lägg ett pussel på ett bord. Lappar med klister på baksidan är ett bra knep, sätt upp dem på en dörr och flytta om vartefter anmälningarna kommer in.

Lägg ner mycket arbete på detta, ändra gärna om du upptäcker en svaghet: en tyst person kan till exempel behöva piggas upp av en mer pratglad. Två gäster som inte dansar kan med fördel placeras ihop. En person kan behöva sitta nära honnörsbordet för att höra.

Gäster bör placeras utifrån rangordning, ålder, förhållandet till värdparet. Trots att detta kan kännas föråldrat är det många som även idag förväntar sig denna ordning. I vissa sammanhang kan det givetvis vara av större betydelse, till exempel vid bröllop och mer formella tillställningar. Men i allmänhet placerar man idag gästerna på en fest mer utifrån hur de passar ihop och vem de inte placerats vid tidigare.

Hedersgäster placeras fortfarande centralt och nära värdparet.

De kan exempelvis vara gäster ni bjuder för första gången, det kan vara chefen eller den äldsta närvarande släktingen. Just när det gäller gäster som är på besök för första gången kan man visa extra artighet genom att värdinnan har mannen till bordet och värden den tar det andra parets dam till bordet.

Vid bordsplacering delas gifta par. Ibland önskar de visserligen uttryckligen sitta tillsammans men det förtar, enligt många festarrangörer, själva tanken med bordsplacering. Även en placering som att sätta paren vid samma bord, men med fyra fem par blandade är en mindre god idé. Syftet är ju att träffa nya människor och då är det betydligtroligare att dela på paren.

7 Riktlinjer och tips för bordsplacering (enligt modern etikett)

  • 1. Gäster med små barn som klarar att äta själva får det ofta mycket trevligare (både barnen och föräldrarna) om barnen får ett eget bord. Alternativt placerar ni barnen
    vid en bordsände och låter dem sitta med föräldrarna i närheten.
  • 2. En utländsk gäst på besök får alltid en “finare” placering.
  • 3. Placeringsbricka är en bricka som finns uppställd där gästerna anländer, gärna en bricka per bord för 12-18 gäster
  • 4. Placeringskorten på bordet är bäst om de skrivs på vitt papper utan ramar, använd gärna svart text. De blir synliga och är lätta att använda som orientering. Lägg placeringskortet på det högsta glaset vid dukning, då syns det.
  • 5. Låt placeringskortet ligga kvar på bordet fram till desserten. Matsedeln placeras lämpligen på tallriken mitt framför gästen och kan gärna ligga kvar framme på bordet under måltiden. Vill en gäst ta med sig matsedeln hem, görs det samtidigt som man stoppar på sig placeringskortet.
  • 6. Korten ska läggas på exakt samma sätt vid alla kuvert. Hur korten ska se ut kan variera, det kan vara allt från en kyckling vid påsk till tomtar vid jul. Vid högtider som disputation, konfirmation, dop ska placeringskorten inte ha dekorationer, de ska vara blanka och enkla. Undantaget är bröllop, som kan ha ett monogram för brudparet. Begravningskort är blanka och kan ibland vara försedda med en kant som markerar sorg.
  • 7. Färgen på korten kan du variera mellan dam och herre. Även honnörsbordet kan fa placeringskort med en egen färg. Undvik att skriva smeknamn eller skämtsamheter. Om din fest är av det mer skämtsamma slaget kan du givetvis busa lite med namnen på korten.
Fler tips inför festligheter?
Tips kräftskiva
Tips cocktailparty
Tips hålla tal
Tips för Kick Off
Boka Catering