Categories
tips

Om Titlar på festen, Vett och etikett om Du och Ni

Ska man säga du eller ni till människorna man möter på festen?

Uttrycket “ni” har efter många års frånvaro börjat användas igen, ofta inom etablerade serviceyrken och i officiella sammanhang. Tänk gärna på att många dock uppskattar att få kallas du, och känner sig besvärade av det återupptagna niandet.

Kungafamiljen vill, som du säkert känner till, fortfarande tilltalas med “ni” eller med vederbörande titel. De vill inte, åtminstone officiellt sett, bli tilltalade med du. Detta skedde likväl när TV-reportern Peter Jihde gjorde sin julintervju med kungabarnen 2004. Oavsett om det var rätt eller fel, ville Jidhe visa att duande numera är korrekt modern etikett.

Skälet till att kungafamiljen tilltalas med ni är detsamma som när man i USA säger “Mr President” och “Sir” till presidenten – av respekt för ämbetet; och av respekt för Sverige som nation.

Vidare är är såklart skillnad på officiella, stadsmannamässiga möten med kungar och presidenter, och hur du ska agera på den lokala festen. Vi brukar alltid rekommendera att man försöker läsa av kontexten för festen – och anpassar sitt “duande” och “niande” därefter.

Här följer några råd och tips för fest och titlar, uppdelat i traditionell etikett och modern etikett.

Traditionell etikett – 6 punkter om titlar, du och ni

 • 1. Tilltala äldre personer, kunder och dem ni inte känner med ordet ni. Ordet är vackert och signalerar att man visar personen respekt.
 • 2. Det är mycket bättre att säga ni än du om man är osäker.
 • 3. Känner man namnet på personen ska ni användas tillsammans med titel, som:”Önskar doktor Persson påfyllning i glaset eller är ni nöjd?”
 • 4. Tveksamhet om hur en person bör tituleras löses genom att man inleder med titeln, till exempel “doktor Andersson” eller “fru Svensson”
 • 5. Titlar läggs bort av den person som är äldst eller, mellan man och kvinna, på kvinnans förslag.
 • 6. Föreslår en person titelbordäggning, eller att man börjar säga du till varann, bör man tacka och uttrycka sin uppskattning.

Modern etikett för titulering på fest – 4 tips

 • 1. Vill du använda ordet ni, så gör det. Om personen då svarar med du, övergå till att ömsesidigt använda du.
 • 2. Glöm inte att svara med du om den som tilltalats valt att göra så. Tilltalas personen även fortsättningsvis med ni, har man dels inte lyssnat, dels markerat mer formellt att
  man inte är beredd på att lägga bort tidarna.
 • 3. Om man använder ni, upprepa inte ordet hela tiden, lös problemet på enklare sätt, utan att innefatta titulering, exempelvis: “Önskas en tidning kanske?” eller “Det kan bli några minuters väntan.” Här krävs förstås ögonkontakt och “kroppslig” adressering.
 • 4. Det behövs inga titlar när man tilltalar någon privat.

Titlar – undvik det här!

 • Upprepande av ni låter tillgjort och språket kan låta väldigt vasst. “Vill ni ha en drink?”, “Vill ni äta?”, “Vill ni ha tilltugg?”
 • Svara inte med ni även om personen valt att säga du. Det kan tolkas som att man meddelar: “Jag är för fin för att bli duad.”
 • Upprepade uttryck som “hördu” eller “vet du” är ofta tröttsamma att höra. Undvik överhuvudtaget onödiga upprepningar och uttryck som inte tillför något till konversationen.
 • Om någon föreslår titelbordäggning eller säger: “Nu är vi du med varandra”, då är det oartigt att neka.