Categories
tips

Hålla tal? Här följer 3 viktiga tips och råd!

En inte helt ovanlig situation är att värden för festen vid inledningen eller minglet vill säga några korta ord.

talTalet kan i nervositeten bli så omfattande att det sedan inte finns så mycket kvar att säga vid det “planerade” talet. Men sådant kan förstås undvikas med god planering och rätt tips för hur du håller intresseväckande tal vid festtillfället.

Här följer ett par tips om att hålla tal.

Tips 1 = Välj ett tema du behärskar

Välj ett bra tema som passar dig när du ska hålla tal. Oavsett vilket slags tal det gäller, ska ett ämne väljas som intresserar och som man själv behärskar. Då blir det alltid mycket, mycket bättre än om du ger dig på att hålla tal om ett ämne som du är likgiltig inför. Passionen och engagemang lyser alltid igenom och läger tyngd till orden.

Försök skapa en mall för hur talet ska läggas upp. Saknas ramar för ett tal kan det lätt uppfattas som virrigt och oförberett. Ställ följande frågor vid planeringen och skriv ner svaren på ett papper.

Checklista inför att hålla tal

  • Vem är det jag ska tala till?
  • Vilka är lyssnarna?
  • Vad vill jag förmedla till dem?
  • Hur börjar jag?
  • Hur får jag det sagt på ett enkelt sätt?
  • Kan jag använda anekdoter eller måla bilder med ord?
  • Hur slutar jag?
  • Hur lång tid far det ta och vilken tid tog det vid övning?

När man svarat på dessa frågor är planeringen på god väg. Ett vanligt fel är att underskatta förberedelsens betydelse. En väl förberedd talare kan disponera och hantera såväl ämnet som tiden och kan därmed nervös.

Tips 2 = Öva & utmana din nervositet!

Tala högt inför en spegel eller öva i bilen, i badrummet eller var helst tillfälle ges. När man lyckats med ett tal, ökar också självförtroendet till nästa gång. Besväras man av nervositet, kliv upp på något möte på jobbet eller i föreningen och diskutera eller begär ordet. Genom att utmana det obehagliga växer man och lär sig hantera rädslan för att tala inför en grupp.

Tips 3 – Att komma av sig är OK!

Kommer du av dig, se det inte som ett problem. Titta lugnt efter i dina anteckningar. Behöver du hoppa över en punkt, är det sällan någon som märker detta. Den som gör bort sig lite, får ofta övriga gäster att skratta gott. De flesta gästerna kan tro att fadäsen är ett planerat skämt, och det blir än mer intressant att lyssna.

Fler tips?
Lär dig mingla
Fest & Handslag