Categories
tips

Om det här med fest, samtal & mingel

Det är ganska ofta som vi får frågor om “konsten att mingla”.

Men också vad själva “poängen” är med att mingla. På sistnämnda frågan kan vi svara omedelbart: poängen är ungefär som med allt samkväm med människor du inte känner. Det vill säga att knyta kontakter och lära känna andra människor.

Mingel uppstod just ur en mer affärsmässig approach att knyta kontakter under festliga, avslappnade former. Här följer ett par råd och tips som gäller just mingel och konsten att konversera.

Knyta kontakter

De människor som klarar av att föra ett intressant samtal, en konversation, oavsett i vilket sällskap de befinner sig, väcker ofta beundran från dem som finns runt omkring. Dessa personer är ofta i centrum under middagar och bjudningar de deltar i. Under fest och festsällskap betecknas konsten att kunna konversera i moderna termer med ordet “mingla”.

Mingel står helt enkelt för samtal och samkväm under en festlig eller formell kontext.

Mingla är ett nytt ord som blivit en del av etiketten och det svenska språket på 1990-talet. Ordet kommer från engelskans mingle, och betyder fritt översatt “att sammanföra något utan att det för den skull förlorar sin identitet”. Både i engelskan och i svenskan betyder ordet idag ungefär “att gå runt och konversera och knyta kontakter.”

Var taktfull under samtalet!

Det första samtalet mellan två för varann okända människor får gärna vara avspänt och helt konfliktfritt. Ämnen som kan diskuteras är enkla saker, väder och vind är bra exempel. I samtal där fler än två personer deltar bör det samtalsämne man väljer engagera de flesta i gruppen. I stort finns det fyra olika saker att samtala om:

  • 1. Dig själv
  • 2. Den andra personen
  • 3. Personer som inte är närvarande på festen
  • 4. Situationen som sådan

I detta samtal, oavsett objekt eller ämne, är taktfullhet en viktig komponent. Det är med hjälp av sin taktkänsla man avgör vad som ska sägas och göras i en viss situation och vad samtalet inte ska omfatta.

Ordet takt betyder att visa hänsyn till andra människors sårbara punkter och saker som kan göra dem illa berörda. Det är med takt den erfarne upptäcker skiftningar som trötthet, likgiltighet eller motvilja hos den man pratar med.

Samtalet kräver inte enbart uppmärksamhet på den andre, det måste också finnas både intresse och känslomässig förståelse. Det kan finnas personer som är hur taktlösa som helst, men den taktfulla brukar lugnt låta dem hållas.

Dela orden lika!

Samtalskonsten förenklas av en del praktiska regler. En av de oskrivna lagarna är att man delar lika. Den ene lägger inte beslag på alla minuterna och den andra får därmed också ordet. Kloka konversatörer kan konsten att bromsa en egoist: hur samtalspartnern än uppträder, hur mycket han eller hon än svär eller säger otrevliga saker eller sätter sig själv i fokus blir det svårt att fortsätta så om detta beteende bara möts av överseende och tålamod. Eftekten av ett stoiskt lugn brukar ha en väldigt nedkylande effekt på högljudda.

Avbryt inte!

Avbryt inte andra, det är en gammal gyllene regel. Vill man ändå avbryta en pratkvarn får man ta till en del små knep. Det enklaste knepet är att säga: “Förlåt om jag gör ett inpass. “Fungerar inte det så avvakta tills personen stannar upp, någon gång måste även den mest vidlyftiga av pratkvarnar hämta ny luft mellan meningarna.

Låt historien dras en gång till!

Om en person ska berätta en historia eller en anekdot som är välkänd, så låtsas som att den är helt ny for dig.

Är det den ovan nämnde pratkvarnen som ska berätta, kan man ta chansen att klara sig undan genom att säga: “Den hör jag gärna en gång till….”

Här följer vidare några konkreta tips för samtal och samtalsidéer:

  • Böcker är bra samtalsämnen. Välj gärna en nyutkommen bok, helst en du själv just läst. En film eller något man sett på teater är också väldigt bra ämnen för ett lättsamt samspråk.
  • Resor och semesterorter är säkra kort som engagerar. Plocka gärna fram några intressanta iaktagelser och minnen.
  • Bordsplaceras man bredvid en modern, lättsam person så kan man även prata om saker som enligt äldre etikett var omöjliga. Arbetet kan vara en sådan sak. Men tänk på att personen kan vara arbetslös; inled samtalet lite försiktigt.
  • Genom att infoga en nick, en fråga, ett “ja” eller “intressant” eller liknande uppfattas du som intresserad och får den som berättar att fortsätta samtalet.
  • Lyssna aktivt och visa tydligt intresse av vad den andra personen har att berätta.

Du kan läsa mer i följande inlägg om konsten att mingla.
Tips på Möhippa
Tips på hur du bokar Limousinetjänst