Categories
tips

Fest & Handslag

Så hälsar du på festens deltagare med handslag enligt traditionell och modern etikett

Hur man hälsar varierar stort mellan olika kulturer, länder – och tillfällen.

En vanligt, hederligt handslag gäller däremot (nästan) överallt som ett korrekt formellt och artigt sätt att hälsa. Visserligen är det allt vanligare med kramar och kindkyssar, men då krävs att du vet vad seden, eller tillfället bjuder.

En grund när man hälsar med handslag, på fest eller varannanstans som helst, är att alltid se personen mittemot i ögonen. Det är ett sätt att visa respekt, fokus och närvaro.

Här följer vidare en sammanställning på den konventionella och moderna etiketten vid handslag.

Traditionell etikett vid handslag

 • Hälsa alltid med höger hand, håll armen på en underarms avstånd.
 • Se den andra personen i ögonen.
 • Ett leende förstärker intrycket av närvaro.
 • Handslaget bör vara kort, fast och bestämt.
 • Händerna ska alltid upp ur fickorna vid hälsning, maten ska tuggas klart och sväljas.
 • Håll frukt, drinken eller det du bär i vänster hand när du hälsar. Röker du och inte tänker släcka cigaretten, flytta över cigaretten till vänster hand.
 • En tradition är att män inte hälsar med handske på. Kvinnor som bär handske som sin klädsel behåller den på.
 • Den mer formella hälsningen inomhus innebär att man tar varandra i hand först efter det att ytterkläderna hängts av.
 • En man som hälsar visar respekt genom att resa sig upp. “Jag gör mig gärna det besvaret”, signalerar han på det sättet. Denna sed har tyvärr delvis fallit i glömska.

Modern etikett vid handslag

 • I dag är det trevligt att alla som hälsar reser sig, oavsett kön. God etikett säger att kvinnor kan förbli sittande vid hälsning om det är en yngre kvinna eller en man hon ska hälsa på. Men i vår moderna och mer jämlika tillvaro reser sig kvinnor ofta ändå.
 • Om det kommer en äldre kvinna bör den yngre kvinnan under alla omständigheter sig.

Undvik detta när du hälsar!

 • Hälsa inte med en slapp hand, som ett geléhallon. Eller med ett väldigt hårt handslag som kan göra ont.
 • Låt hela händerna mötas, inte bara fingrarna.
 • Lägg inte den andra handen över den andra personens hand, det ger intrycket av överlägsenhet eller “lilla vän”.
 • Den man som inte reser sig när han hälsar kommer av många att uppfattas som oartig. Givetvis gäller detta inte om man av fysiska skäl, handikapp, ålder eller annat helt enkelt inte kan resa sig.

Om kindkyssar, handkyssar och kramar

Kindkyss eller handkyss och kramar finns både i Europa och andra världsdelar. Sverige är idag ett mångkulmrellt samhälle och det blir alltmer vanligt med denna typ av hälsning. Den traditionella kindkyssen sker mot den andra personens högra kind, därefter vänster kind och till sist höger kind på nytt. Eller beskrivet på ett enklare vis – håll till vänster!

De tre kyssarna sker symboliskt sett för Fadern, Sonen och Den Helige Ande. Vill man, kan man ge en fjärde kindkyss och den är då avsedd för kvinnan själv. Antalet varierar mellan olika länder. Den som är tveksam kan enklast titta hur andra gör eller avvakta initiativet från den man möter.

Någon riktig kyss är det inte, kyssen sker i luften som en markering. Vid kyss på handen är det samma princip, kyssen sker i luften. Vid en handkyss, som numera dock blivit ovanlig, lyfter mannen kvinnans högra hand med hjälp av sin egen högra hand. Han höjer hennes hand i hennes hakas höjd, böjer sig något framåt och markerar en kyss i luften.

Kindkyssen kan ibland ses i en enklare version. Den sker genom en enda mycket svagt markerad kyss vid högra kinden. Ofta kombineras denna enda kyss med en kram. Många kolleger, vänner och bekanta kramar idag varandra som en hälsning och det får anses som god etikett. Kind- och handkyssande eller kramar är givetvis helt valfritt att delta i. Det är dock inte oartigt att avstå och sträcka fram handen på traditionellt vis.

2 replies on “Fest & Handslag”