Categories
tips

Hålla tal? Här följer 3 viktiga tips och råd!

En inte helt ovanlig situation är att värden för festen vid inledningen eller minglet vill säga några korta ord.

talTalet kan i nervositeten bli så omfattande att det sedan inte finns så mycket kvar att säga vid det “planerade” talet. Men sådant kan förstås undvikas med god planering och rätt tips för hur du håller intresseväckande tal vid festtillfället.

Här följer ett par tips om att hålla tal.

Tips 1 = Välj ett tema du behärskar

Välj ett bra tema som passar dig när du ska hålla tal. Oavsett vilket slags tal det gäller, ska ett ämne väljas som intresserar och som man själv behärskar. Då blir det alltid mycket, mycket bättre än om du ger dig på att hålla tal om ett ämne som du är likgiltig inför. Passionen och engagemang lyser alltid igenom och läger tyngd till orden.

Försök skapa en mall för hur talet ska läggas upp. Saknas ramar för ett tal kan det lätt uppfattas som virrigt och oförberett. Ställ följande frågor vid planeringen och skriv ner svaren på ett papper.

Checklista inför att hålla tal

 • Vem är det jag ska tala till?
 • Vilka är lyssnarna?
 • Vad vill jag förmedla till dem?
 • Hur börjar jag?
 • Hur får jag det sagt på ett enkelt sätt?
 • Kan jag använda anekdoter eller måla bilder med ord?
 • Hur slutar jag?
 • Hur lång tid far det ta och vilken tid tog det vid övning?

När man svarat på dessa frågor är planeringen på god väg. Ett vanligt fel är att underskatta förberedelsens betydelse. En väl förberedd talare kan disponera och hantera såväl ämnet som tiden och kan därmed nervös.

Tips 2 = Öva & utmana din nervositet!

Tala högt inför en spegel eller öva i bilen, i badrummet eller var helst tillfälle ges. När man lyckats med ett tal, ökar också självförtroendet till nästa gång. Besväras man av nervositet, kliv upp på något möte på jobbet eller i föreningen och diskutera eller begär ordet. Genom att utmana det obehagliga växer man och lär sig hantera rädslan för att tala inför en grupp.

Tips 3 – Att komma av sig är OK!

Kommer du av dig, se det inte som ett problem. Titta lugnt efter i dina anteckningar. Behöver du hoppa över en punkt, är det sällan någon som märker detta. Den som gör bort sig lite, får ofta övriga gäster att skratta gott. De flesta gästerna kan tro att fadäsen är ett planerat skämt, och det blir än mer intressant att lyssna.

Fler tips?
Lär dig mingla
Fest & Handslag

Categories
tips

Konsten att Mingla på rätt sätt under festen!

Minglandet påminner i formen om hur gästerna förr samlades innan de gick till bords.

Minglandet vid en fest eller annat dylikt tillfälle är en stor möjlighet att knyta nya kontakter, inte enbart privat utan även affärsmässigt, då det sker mer strategiskt och planerat.Vad det än gäller för gemensamma intressen, kan man förbereda sig och utöka sitt nätverk.

Tillfälle att knyta kontakter!

Minglet går ut på att under kort tid knyta många kontakter, detta till skillnad från konversationen som ofta är ett längre samtal med en person.

Minglandet kan bli väl så givande ändå, särskilt om man förbereder sig och bestämmer sig för vad man vill ha ut av det. Deltagarna behöver inte ta varandra i hand, det kan bli ett onödigt avbrott för en grupp som står och samtalar att behöva handhälsa och presentera sig. Det är bättre att känna sig för om det verkar okej att man själv ansluter till samtalet.

9 steg till att bli en proffsminglare

 • 1. Försök skaffa en deltagarlista i förväg. Fundera utifrån deltagarlistan på vilken ämnen som kan fungera för att knyta kontakter.
 • 2. Besök lokalen i förväg, då ser man hur man kan placera sig klokt.
 • 3. Kom i god tid och “bo in dig” i omgivningen, en placering innanför dörren innebär att de nyanlända är de som hälsar.
 • 4. Välj en grupp att samtala med som tenderar att dra dina blickar till sig på ett sympatiskt sätt.
 • 5. Är ni flera som ska gå tillsammans, samla vännerna eller kollegerna och lägg upp strategin för kvällens mingel. Har man ett nätverk på plats, tala i förväg med dem som ingår i det, och be dem presentera dig för den eller dem du vill knyta kontakt med.
 • 6. Buffén är en bra utgångspunkt att sätta igång samtal på, maten engagerar alltid och man kan medan man äter passa på att se ut överm och kartlägga lokalen.
 • 7. Lyssna på samtalen och våga ta del och bli engagerad i det gruppen talar om.
 • 8. Rörelse i rummet är bra, anslut dig till okända grupper, avstå från dem du redan känner.
 • 9. Klädvalet kan göra det lättare att knyta kontakter, men det är givetvis inget som avgör. Den gäst som går på mingel iklädd något verkligen extravagant kommer säkerligen att få en hel del frågor, men riskerar även att stöta bort de som annars hade varit intresserade. Låt därför klädvalet spegla din strategi med minglet på festen.

2 no nos vid mingel

# 1. Låt bli mobiltelefonen, eller annat som distraherar den stämning som arrangörerna ansträngt sig för.
# 2. Alkohol är inget bra knep för att våga mingla. Drick med måtta.

Några fler tips, råd och rön:
Ska du hålla tal på festen? Läs vår guide för att hålla tal
Lär dig mer om fest och samtal
Tips på Cateringfirma

Categories
tips

Om det här med fest, samtal & mingel

Det är ganska ofta som vi får frågor om “konsten att mingla”.

Men också vad själva “poängen” är med att mingla. På sistnämnda frågan kan vi svara omedelbart: poängen är ungefär som med allt samkväm med människor du inte känner. Det vill säga att knyta kontakter och lära känna andra människor.

Mingel uppstod just ur en mer affärsmässig approach att knyta kontakter under festliga, avslappnade former. Här följer ett par råd och tips som gäller just mingel och konsten att konversera.

Knyta kontakter

De människor som klarar av att föra ett intressant samtal, en konversation, oavsett i vilket sällskap de befinner sig, väcker ofta beundran från dem som finns runt omkring. Dessa personer är ofta i centrum under middagar och bjudningar de deltar i. Under fest och festsällskap betecknas konsten att kunna konversera i moderna termer med ordet “mingla”.

Mingel står helt enkelt för samtal och samkväm under en festlig eller formell kontext.

Mingla är ett nytt ord som blivit en del av etiketten och det svenska språket på 1990-talet. Ordet kommer från engelskans mingle, och betyder fritt översatt “att sammanföra något utan att det för den skull förlorar sin identitet”. Både i engelskan och i svenskan betyder ordet idag ungefär “att gå runt och konversera och knyta kontakter.”

Var taktfull under samtalet!

Det första samtalet mellan två för varann okända människor får gärna vara avspänt och helt konfliktfritt. Ämnen som kan diskuteras är enkla saker, väder och vind är bra exempel. I samtal där fler än två personer deltar bör det samtalsämne man väljer engagera de flesta i gruppen. I stort finns det fyra olika saker att samtala om:

 • 1. Dig själv
 • 2. Den andra personen
 • 3. Personer som inte är närvarande på festen
 • 4. Situationen som sådan

I detta samtal, oavsett objekt eller ämne, är taktfullhet en viktig komponent. Det är med hjälp av sin taktkänsla man avgör vad som ska sägas och göras i en viss situation och vad samtalet inte ska omfatta.

Ordet takt betyder att visa hänsyn till andra människors sårbara punkter och saker som kan göra dem illa berörda. Det är med takt den erfarne upptäcker skiftningar som trötthet, likgiltighet eller motvilja hos den man pratar med.

Samtalet kräver inte enbart uppmärksamhet på den andre, det måste också finnas både intresse och känslomässig förståelse. Det kan finnas personer som är hur taktlösa som helst, men den taktfulla brukar lugnt låta dem hållas.

Dela orden lika!

Samtalskonsten förenklas av en del praktiska regler. En av de oskrivna lagarna är att man delar lika. Den ene lägger inte beslag på alla minuterna och den andra får därmed också ordet. Kloka konversatörer kan konsten att bromsa en egoist: hur samtalspartnern än uppträder, hur mycket han eller hon än svär eller säger otrevliga saker eller sätter sig själv i fokus blir det svårt att fortsätta så om detta beteende bara möts av överseende och tålamod. Eftekten av ett stoiskt lugn brukar ha en väldigt nedkylande effekt på högljudda.

Avbryt inte!

Avbryt inte andra, det är en gammal gyllene regel. Vill man ändå avbryta en pratkvarn får man ta till en del små knep. Det enklaste knepet är att säga: “Förlåt om jag gör ett inpass. “Fungerar inte det så avvakta tills personen stannar upp, någon gång måste även den mest vidlyftiga av pratkvarnar hämta ny luft mellan meningarna.

Låt historien dras en gång till!

Om en person ska berätta en historia eller en anekdot som är välkänd, så låtsas som att den är helt ny for dig.

Är det den ovan nämnde pratkvarnen som ska berätta, kan man ta chansen att klara sig undan genom att säga: “Den hör jag gärna en gång till….”

Här följer vidare några konkreta tips för samtal och samtalsidéer:

 • Böcker är bra samtalsämnen. Välj gärna en nyutkommen bok, helst en du själv just läst. En film eller något man sett på teater är också väldigt bra ämnen för ett lättsamt samspråk.
 • Resor och semesterorter är säkra kort som engagerar. Plocka gärna fram några intressanta iaktagelser och minnen.
 • Bordsplaceras man bredvid en modern, lättsam person så kan man även prata om saker som enligt äldre etikett var omöjliga. Arbetet kan vara en sådan sak. Men tänk på att personen kan vara arbetslös; inled samtalet lite försiktigt.
 • Genom att infoga en nick, en fråga, ett “ja” eller “intressant” eller liknande uppfattas du som intresserad och får den som berättar att fortsätta samtalet.
 • Lyssna aktivt och visa tydligt intresse av vad den andra personen har att berätta.

Du kan läsa mer i följande inlägg om konsten att mingla.
Tips på Möhippa
Tips på hur du bokar Limousinetjänst

Categories
tips

Så tackar du när det är dags att lämna festen!

Vi har i ett tidigare inlägg tipsat om vad som gäller när man anländer till festen, men i det kommande ska vi fokusera på andra ändan; hur man tackar för sig när det är dags att lämna festen.

Lämnar man en fest innan den är över, ska man inte gå runt till alla andra gäster och meddela detta. Det leder nästan ofelbart till att andra följer efter och att festen kan få ett oönskat tidigt slut. Dessutom är det inte praktiskt genomförbart inom en rimlig tidsrymd vid större fester, vilket skulle innebära att det vore “god etikett” att ta adjö av hundratals festdeltagare.

Nej, meddela istället värdparet i förväg eller säg till dem lite diskret att ni går och gärna med ett fullgott skäl, som att barnvakten inte kan stanna längre.Som avsked räcker det med att tacka värdparet och kanske säga adjö till dem som står intill. Detta avsked kan tas inne i festlokalen, eller utanför lokalen efter att ytterkläderna tagits på.

Tips om att tacka – traditionell etikett

 • Tacka alltid värdparet för en trevlig fest.
 • “Tack för senast” säger den gäst som möter värdparet efteråt.
 • Skicka ett tackkort till värdparet inom 7-10 dagar, det uppskattas alltid.
 • Har man fyllt år bör man inom några veckor skriva och tacka gästerna för uppvaktningen.
 • Brudpar tackar för presenter och uppvaktning. Man behöver inte skicka sina tack omedelbart, en månad kan det dröja då paret kan ha varit iväg på bröllopsresa.
 • Tackkort vid en uppvaktning eller bröllop blir mer personligt om man kommenterar den present man fatt. Lättast att hålla ordning på presenter och givare är det om någon annan än den uppvaktade vid presentöppningen skriver upp vem som givit vad.
 • Gästerna på ett bröllop skriver till värdparet och tackar för festen.
 • Ett muntligt tack, exempelvis för en present, besvaras med “varsågod”, “det var så lite”, “ingen orsak” eller liknande uttryck.

5 Tips om att tacka – modern etikett

 • 1. Alltfler uppskattar idag ett tack via SMS eller mejl istället för brev. Men ett handskrivet tackkort leder ofta till att mottagaren blir extra glad.
 • 2. Har du fått presenter, gör en lista på från vem du fått vad. Nämn sedan presenten i ett personligt tackkort.
 • 3. En gäst på ett bröllop tackar inte för att man fick vara med vid vigseln, det är brudparet som hedrats med gästens närvaro.
 • 4. Bröllopsgäster hör av sig efteråt och framför sitt tack till brudparet/värdparet för middagen och festen. Det är alltid uppskattat med ett skrivet kort, men även ett SMS uppskattas idag av många brudpar.
 • 5. Begravningsgäster behöver inte tacka anhöriga för minnestunden (men de flesta sörjande familjer uppskattar kanske ändå ett litet uppskattande ord efteråt).
Categories
tips

Fest & Handslag

Så hälsar du på festens deltagare med handslag enligt traditionell och modern etikett

Hur man hälsar varierar stort mellan olika kulturer, länder – och tillfällen.

En vanligt, hederligt handslag gäller däremot (nästan) överallt som ett korrekt formellt och artigt sätt att hälsa. Visserligen är det allt vanligare med kramar och kindkyssar, men då krävs att du vet vad seden, eller tillfället bjuder.

En grund när man hälsar med handslag, på fest eller varannanstans som helst, är att alltid se personen mittemot i ögonen. Det är ett sätt att visa respekt, fokus och närvaro.

Här följer vidare en sammanställning på den konventionella och moderna etiketten vid handslag.

Traditionell etikett vid handslag

 • Hälsa alltid med höger hand, håll armen på en underarms avstånd.
 • Se den andra personen i ögonen.
 • Ett leende förstärker intrycket av närvaro.
 • Handslaget bör vara kort, fast och bestämt.
 • Händerna ska alltid upp ur fickorna vid hälsning, maten ska tuggas klart och sväljas.
 • Håll frukt, drinken eller det du bär i vänster hand när du hälsar. Röker du och inte tänker släcka cigaretten, flytta över cigaretten till vänster hand.
 • En tradition är att män inte hälsar med handske på. Kvinnor som bär handske som sin klädsel behåller den på.
 • Den mer formella hälsningen inomhus innebär att man tar varandra i hand först efter det att ytterkläderna hängts av.
 • En man som hälsar visar respekt genom att resa sig upp. “Jag gör mig gärna det besvaret”, signalerar han på det sättet. Denna sed har tyvärr delvis fallit i glömska.

Modern etikett vid handslag

 • I dag är det trevligt att alla som hälsar reser sig, oavsett kön. God etikett säger att kvinnor kan förbli sittande vid hälsning om det är en yngre kvinna eller en man hon ska hälsa på. Men i vår moderna och mer jämlika tillvaro reser sig kvinnor ofta ändå.
 • Om det kommer en äldre kvinna bör den yngre kvinnan under alla omständigheter sig.

Undvik detta när du hälsar!

 • Hälsa inte med en slapp hand, som ett geléhallon. Eller med ett väldigt hårt handslag som kan göra ont.
 • Låt hela händerna mötas, inte bara fingrarna.
 • Lägg inte den andra handen över den andra personens hand, det ger intrycket av överlägsenhet eller “lilla vän”.
 • Den man som inte reser sig när han hälsar kommer av många att uppfattas som oartig. Givetvis gäller detta inte om man av fysiska skäl, handikapp, ålder eller annat helt enkelt inte kan resa sig.

Om kindkyssar, handkyssar och kramar

Kindkyss eller handkyss och kramar finns både i Europa och andra världsdelar. Sverige är idag ett mångkulmrellt samhälle och det blir alltmer vanligt med denna typ av hälsning. Den traditionella kindkyssen sker mot den andra personens högra kind, därefter vänster kind och till sist höger kind på nytt. Eller beskrivet på ett enklare vis – håll till vänster!

De tre kyssarna sker symboliskt sett för Fadern, Sonen och Den Helige Ande. Vill man, kan man ge en fjärde kindkyss och den är då avsedd för kvinnan själv. Antalet varierar mellan olika länder. Den som är tveksam kan enklast titta hur andra gör eller avvakta initiativet från den man möter.

Någon riktig kyss är det inte, kyssen sker i luften som en markering. Vid kyss på handen är det samma princip, kyssen sker i luften. Vid en handkyss, som numera dock blivit ovanlig, lyfter mannen kvinnans högra hand med hjälp av sin egen högra hand. Han höjer hennes hand i hennes hakas höjd, böjer sig något framåt och markerar en kyss i luften.

Kindkyssen kan ibland ses i en enklare version. Den sker genom en enda mycket svagt markerad kyss vid högra kinden. Ofta kombineras denna enda kyss med en kram. Många kolleger, vänner och bekanta kramar idag varandra som en hälsning och det får anses som god etikett. Kind- och handkyssande eller kramar är givetvis helt valfritt att delta i. Det är dock inte oartigt att avstå och sträcka fram handen på traditionellt vis.

Categories
tips

Om Titlar på festen, Vett och etikett om Du och Ni

Ska man säga du eller ni till människorna man möter på festen?

Uttrycket “ni” har efter många års frånvaro börjat användas igen, ofta inom etablerade serviceyrken och i officiella sammanhang. Tänk gärna på att många dock uppskattar att få kallas du, och känner sig besvärade av det återupptagna niandet.

Kungafamiljen vill, som du säkert känner till, fortfarande tilltalas med “ni” eller med vederbörande titel. De vill inte, åtminstone officiellt sett, bli tilltalade med du. Detta skedde likväl när TV-reportern Peter Jihde gjorde sin julintervju med kungabarnen 2004. Oavsett om det var rätt eller fel, ville Jidhe visa att duande numera är korrekt modern etikett.

Skälet till att kungafamiljen tilltalas med ni är detsamma som när man i USA säger “Mr President” och “Sir” till presidenten – av respekt för ämbetet; och av respekt för Sverige som nation.

Vidare är är såklart skillnad på officiella, stadsmannamässiga möten med kungar och presidenter, och hur du ska agera på den lokala festen. Vi brukar alltid rekommendera att man försöker läsa av kontexten för festen – och anpassar sitt “duande” och “niande” därefter.

Här följer några råd och tips för fest och titlar, uppdelat i traditionell etikett och modern etikett.

Traditionell etikett – 6 punkter om titlar, du och ni

 • 1. Tilltala äldre personer, kunder och dem ni inte känner med ordet ni. Ordet är vackert och signalerar att man visar personen respekt.
 • 2. Det är mycket bättre att säga ni än du om man är osäker.
 • 3. Känner man namnet på personen ska ni användas tillsammans med titel, som:”Önskar doktor Persson påfyllning i glaset eller är ni nöjd?”
 • 4. Tveksamhet om hur en person bör tituleras löses genom att man inleder med titeln, till exempel “doktor Andersson” eller “fru Svensson”
 • 5. Titlar läggs bort av den person som är äldst eller, mellan man och kvinna, på kvinnans förslag.
 • 6. Föreslår en person titelbordäggning, eller att man börjar säga du till varann, bör man tacka och uttrycka sin uppskattning.

Modern etikett för titulering på fest – 4 tips

 • 1. Vill du använda ordet ni, så gör det. Om personen då svarar med du, övergå till att ömsesidigt använda du.
 • 2. Glöm inte att svara med du om den som tilltalats valt att göra så. Tilltalas personen även fortsättningsvis med ni, har man dels inte lyssnat, dels markerat mer formellt att
  man inte är beredd på att lägga bort tidarna.
 • 3. Om man använder ni, upprepa inte ordet hela tiden, lös problemet på enklare sätt, utan att innefatta titulering, exempelvis: “Önskas en tidning kanske?” eller “Det kan bli några minuters väntan.” Här krävs förstås ögonkontakt och “kroppslig” adressering.
 • 4. Det behövs inga titlar när man tilltalar någon privat.

Titlar – undvik det här!

 • Upprepande av ni låter tillgjort och språket kan låta väldigt vasst. “Vill ni ha en drink?”, “Vill ni äta?”, “Vill ni ha tilltugg?”
 • Svara inte med ni även om personen valt att säga du. Det kan tolkas som att man meddelar: “Jag är för fin för att bli duad.”
 • Upprepade uttryck som “hördu” eller “vet du” är ofta tröttsamma att höra. Undvik överhuvudtaget onödiga upprepningar och uttryck som inte tillför något till konversationen.
 • Om någon föreslår titelbordäggning eller säger: “Nu är vi du med varandra”, då är det oartigt att neka.
Categories
tips

Så hälsar du när du anländer till festen! Vett och etikett för mingel

Att anlända som gäst till festen är för många ett nervöst moment.

halsaHandlar det om en fest där du möter nya människor behöver du såklart hälsa och presentera dig. Men hur gör man det enligt god etikett – och vad för slags beteende bör du absolut undvika om du vill göra ett gott intryck? 

Givetvis finns det flera svar på dessa frågor, men för att skapa någon slags riktlinje tänkte vi på tipsa om olika regler. Kort sagt “vett och etikett” för att hälsa på folk när du anländer till en fest.

Vi delar in dessa regler i traditionell etikett och modern, eftersom dessa skiljer sig åt på ett markant sätt.

Vad som är “rätt” beror helt och hållet på vad det är för slags fest du ska besöka.

Gäller det ett 70-års kalas kan det vara bra att ha koll på den traditionella etiketten, gäller det ett mer modernt kalas, ja, då är det förstås den moderna etiketten som känns mest angelägen.

Ett allmänt råd: var dig själv! Försök varken vara för “högtidlig” eller “formell” när du hälsar, men inte heller nonchalant eller ofokuserad. Tvärtom: var intresserad! Och lyssna på människorna på festen. Det räcker långt.

Konsten att mingla handlar inte bara om att kunna prata, utan i allra högsta grad att kunna ställa intressanta frågor och sedan lyssna.

Traditionell etikett – 9 saker att tänka på vid hälsningar på fest

 • 1. Enligt tradition är det mannen som hälsar först på kvinnan.
 • 2. En yngre person hälsar på den som är äldre.
 • 3. Om en man och en kvinna möter ett annat par, ska kvinnorna först hälsa på varandra.
 • 4. Etiketten omfattade även att en underställd alltid hälsade på sin chef och att man alltid hälsade på dem som var “viktigare”. Idag spelar det ingen roll vem som hälsar först. det viktiga är att man hälsar.
 • 5. Gäster på en fest, en mottagning eller en middag eller Uknande ska först hälsa på värdparet och sedan på övriga gäster.
 • 6. Vid hälsning inomhus och i lite flottare sammanhang går gästerna in och hälsar på värdparet. Därefter går man runt längs raden av andra gäster och hälsar.
 • 7. Värdparet placerar sig innanför dörrarna så att de där lätt kan möta gästerna. Om de har mycket att göra bör de vara särskilt vaksamma på nya gäster så att de ska få kontakt för en hälsning.
 • 8. Man ska hälsa på alla gäster, men kan man inte få kontakt med samtliga kan man avstå. Med 30-40 personer i rummet blir det omöjligt, och hälsningen kan vänta.
 • 9. En man som sitter ned reser sig alltid upp när han hälsar, det behöver inte en kvinna göra. Hon kan sitta kvar, men det är god ton om hon reser sig upp för en äldre kvinna. Hon reser sig även upp för personer som har en högre position i samhället.

Modern Etikett – 8 punkter för vett och etikett när du anländer till festen

 • 1. Vi behöver inte hälsa så formellt i dag.
 • 2. Den som ansluter till en grupp, till exempel genom att anlända till sin arbetsplats, är den som först framför sin hälsning.
 • 3. När två personer möts hälsar den som först upptäcker den andra.
 • 4. Vi hälsar, som på många andra språk, med en anpassning till tiden på dygnet: God morgon, god middag eller god kväll.
 • 5. Gästerna står ofta på led när man hälsar inomhus, vilket kan göra det frestande att stanna till och byta några ord med andra gäster. Undvik det! Återkom hellre till varann senare, för att släppa fram de gäster som kommer efter.
 • 6. Vid mingel behöver man inte snabbt lämna plats för andra som vill hälsa, tvärtom kan man stanna och prata i 7-8 minuter innan man går vidare.
 • 7. Som värdpar behöver man inte alltid själv placera sig vid dörren och ta emot gästerna, låt några vänner eller barnen göra det. Värdparet står då istället längst inne i rummet, med tilltugg och dryck placerat någonstans i närheten. Då kommer gästerna att gå fram till värdparet och hälsa, sedan hämta snacks och automatiskt börja mingla med varandra istället för att stå på led utmed väggarna.
 • 8. Knepet för att slippa vara den som går runt och hälsar är att anlända i god tid. Till ett mingel kan man komma i förväg, till en fest kan ingen anlända före utsatt tid.

Undvik detta när du ska hälsa!

 • 1. Att inte besvara en hälsning uppfattas som oförskämt.
 • 2. Det finns alltid en gräns för vad som är accepterat. Att inleda en anställningsintervju med ett “tjaba!” kanske inte är så bra. Man ska välja hälsningsfrasen med viss omsorg, den ger det första intrycket.
 • 3. Ett artigt svar på en hälsning är: “Kul att ses” eller liknande. Fraser som “angenämt, det är en ära”, är på väg bort och känns lite gammalmodiga.
 • 4. Avstå inte från att hälsa om alla andra hälsar på varandra.
 • 5. Undvik att se den du hälsar på över axeln, det uppfattas som om den personen är oviktig. Visa tydligt att du vill ha kontakt, det gör mötet mer sympatiskt.